Širokou nabídku pro rodinné bydlení najdete na rodinné domy.net. Obecnou nabídku pak na reality.name. Bez provize na pronájem bytu, pod odkazem.Prodej domu v souvislostech nového občanského zákoníku

 

Prodej domu se může od ledna 2014 v některých případech trochu zproblematizovat.

Zejména ve chvíli pokud je vlastníkem domu jiná osoba než vlastník pozemku stojící pod ním.

Protože podle nového občanského zákoníku musí majitel takového domu nejdříve nabídnout prodej domu vlastníkovi pozemku v rámci jeho předkupního práva, které mu od ledna 2014 na dům vznikne.

Problém může nastat ve chvíli, kdy vlastník pozemku využije své předkupní právo pouze na část domu. Např. na garáž nebo jen dům. Což by další prodej cizím zájemcům mohlo výrazně zkomplikovat.

Podle nového občanského zákoníku totiž vznikají v případě, že dům stojí na cizím pozemku majitelům domu a pozemku společná předkupní práva na nemovitost toho druhého. A to z toho důvodu, že od roku 2014 se stavba stává součástí pozemku a cílem úpravy je, aby se vlastnictví co nejdříve sjednotilo.

Pokud se budete snažit toto předkupní právo eliminovat smlouvou se druhým vlastníkem je tato smlouva od počátku neplatná.

Řešením je buďto prodej domu do konce roku, nebo se dohodnout od nového roku na právu stavby s majitelem pozemku a nyní udělat smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení práva stavby. Právo stavby se může zřídit až na 99 let a je možné ho prodávat, dědit, či převádět.

Další možností je, že od vlastníka pozemek odkoupíte.

V případě, že dům i pozemek vlastní jedna a tatáž osoba, žádný zásadní problém se prodeje nedotkne.

Datum publikace: 16.10.2013


Více článků z kategorie Články

Více článků z kategorie Články 
Kontakt: info@prodejdomubrno.cz
Prodej domu Brno